• nhoxhuyQ8
  Album hình của Deejay_KellBi
   Sở thích trích dọc của Deejay_KellBi
MÊ NHẠC - GHIỀN PHIM
DJ Show DMC
NGHIỆN SÁCH
báo chi cập nhập vào não hằng ngày........kàkà
CÂU LẠC BỘ
dj_kell.bi@yahoo.com.vn
WEB YÊU THÍCH
dj_kell.bi@yahoo.com.vn
MÊ THẦN TƯỢNG
DJ Tiesto
   Lời ra - tiếng vào