™[Q12]™ †¥ 3ßï

xẤu nhƯg kẾt kẤu nÓ đẸp...khÙm nhƯg mÀz phỤ tÙg nÓ đẦy đỦ...:)) NaNy.. baby Q12  
  • p3ngoxjunhox
  • kebian
  • help
  • phathuephat
  • pe.susu
   Sổ nhật ký của ™[Q12]™ †¥ 3ßï
   Cách đây 2 năm trước
0 bình luận, 52 lượt xem0 yêu thích
Các bài trước
t/yo cua~ e lA xjA'... cách đây 4 năm trước
jU va kO jU cách đây 4 năm trước
SmilE - Njce cách đây 4 năm trước
Ac' mA cuA~ e cách đây 4 năm trước

  TAGGED
  Nhóm đã tham gia :
  Album hình của ™[Q12]™ †¥ 3ßï
Yori NaNy
   Sở thích trích dọc của ™[Q12]™ †¥ 3ßï
MÊ NHẠC - GHIỀN PHIM
____________###_##_____________ __________###____##____________ ________###____###_#__________ ______###____###___##_________ ____###____###______##________ __###____###_________##_______ _##____###____________##______ ##____###______________##_____ _##_###_________________##____ __###____________________##____ ___##_____________________##____ ____##____________________###__ _____##__________________##### ______##_______________####### _______##_____________######## ________##___________######### _________##_________########## _________###________######### _______######_______######## _____########________#####__ ____#########________________ ___##########________________ __##########_________________ __#########__________________
NGHIỆN SÁCH
______♥_____♥____♥____♥__♥♥♥____ ___♥♥_♥______♥__♥______♥____♥___ _♥______♥_____♥_♥____________♥__ _♥_____________♥♥____________♥__ __♥_____________♥___________♥___ ____♥_____________________♥_____ _______♥♥______________♥♥♥♥♥____ _____♥_______________________♥__ ___♥__________________________♥_ __♥___________________________♥_ __♥_____________♥_______♥_♥♥♥___ ___♥____♥_______♥♥_______♥______ _____♥♥_♥_______♥♥♥______♥______ ________♥______♥_♥♥_♥♥♥♥________ _________♥____♥__♥♥_____________ __________♥♥♥___♥♥♥_____________ _______________♥♥♥♥_____________ ____0000000000______0000000000_____ __000________000__000________000___ _000___________0000___________000__ 000_____________00_____________000_ 000____________________________000_ 000___________THANKS__________000_ _000____________FOR___________000__ __000__________BEING_________000___ ___000__________MY_________000____ _____000______FRIEND______000______ _______000______________000________ _________000__________000__________ ____________000____000_____________ ____0000000000______0000000000_____ __000________000__000________000___ _000___________0000___________000__ 000_____________00_____________000_ 000____________________________000_ 000___________THANKS__________000_ _000____________FOR___________000__ __000__________BEING_________000___ ___000__________MY_________000____ _____000______FRIEND______000______ _______000______________000________ _________000__________000__________ ____________000____000______________ ____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ _________________000__________________ ________________00_00_________________ _______________00___00________________ ______________00_____00_______________ _____________00_______00______________ ____________00_________00_____________ 00000000000____*A*____00000000000000__ _00_____________*BIG*_____________00__ ___00__________*STARZ*__________00____ _____00_________*FOR*_________00______ _______00________*A*________00________ _________00____*GREAT*____00__________ ________00_____*FRIEND*_____00________ _______00________0000________00_______ ______00_______00____00_______00______ _____00_____00__________00_____00_____ ____00___00________________00___00____ ___00__00____________________00__00___ __00_00________________________00_00__ _0000____________________________0000_ 000________________________________000
CÂU LẠC BỘ
♥ ♥ ....Đếñ..¹... ñGà¥...giº"...ßỗñG..hẬñ..mÂ¥..♥ ♥ ♥ ♥..Xµa...mÂy...đ¥...kHắp..çHâñ..tRời..§ Óc..bỂ..♥ ♥ ♥...Mâ¥..çHy²..bµỒñ..rỒy...lẶnG..tHiñk ..kö..nöi"..♥ ♥..đỂ...đÊm... vỀ... lẶng...lẼ ...hÓa...tHàñk...mƯa. ♥
WEB YÊU THÍCH
............................................. ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..................*I♥U*................... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ..........*I♥U**I♥U**I♥U*.......... ............................................. .......*I♥U*..............*I♥U*....... ...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*.... .*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*.. .*I♥U*.........*I♥U*........*I♥U*.. ..*I♥U*........................*I♥U*.. ...*I♥U*......................*I♥U*... ....*I♥U*....................*I♥U*.... ......*I♥U*................*I♥U*...... ........*I♥U*............*I♥U*........ ...........*I♥U*......*I♥U*........... ..............*I♥U**I♥U*.............. ..................*I♥U*.................. ............................................ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ .........*I♥U*..........*I♥U*........ ..............*I♥U**I♥U*............. ..........................................,
MÊ THẦN TƯỢNG
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____________________ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________________ __♥♥♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥________________ _♥♥♥♥♥๑๑๑*¥øu*๑๑๑๑♥♥♥♥______________ ♥♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥๑๑๑๑♥♥♥♥_______ ♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥___ ♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑*j§*๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥ ___♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑*Mÿ*๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥ ____♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥♥_ ______♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑*£øv€*๑๑♥♥♥♥♥♥♥__ _______♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥____ ________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥______ _________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥♥________ __________♥♥♥♥๑๑๑๑๑๑๑♥♥♥♥♥__________ ___________♥♥♥♥๑๑๑๑♥♥♥♥♥____________ ____________♥♥♥♥๑๑♥♥♥♥______________ _____________♥♥♥♥♥♥_________________ ______________♥♥♥___________________ _______________♥____________________ ______________¤_____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________ __________________¤_________________ _________________¤__________________ ________________¤___________________ _______________¤____________________ ______________¤_____________________ ______________¤_____________________ _______________¤____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________
  Lý lịch cắt ngang của ™[Q12]™ †¥ 3ßï
Nơi sinh sống
trEn^ thiEn^ duOng`- mAk` chuA sOng^" o~ diA. ngUc từ 1994 đến hiện tại
Các trường đã học
truOng` hOc. ieU^... từ 1994 đến hiện tại
   Lời ra - tiếng vào
bumha
xinh he n goi toi am un nek` ranh thi nt sdt choi sdt a nek` thik thi nt choi 01864296911 | cách đây
bumha
xinh he n goi toi am un nek` ranh thi nt sdt choi sdt a nek` thik thi nt choi 01864296911 | cách đây
bumha
cho tuấn số dt dc hem nek co ji nc choi so tuan nek 01884469021 nick yahoo tuấn nek ck_y3u_zk_23 đó
bumha
dthg* qá
bumha
dthg* qá
bumha
oh Zen o~ Duon`g Nguyen~ thai' hoc ...!ngay khuc' Co Bac' Co Giang do'...!
bumha
hj O~ wan 1 luon nek..!
bumha
Ny ha~...Nho' A ko
bumha
b.l em na da cai yhoo qua cai nha zz

bumha
làm wen nhẹ cái nhé e
Xem thêm
Xem thêm