٩(-̮̮̃ -̃)۶…¶¬/þ ¢µå z¶< £å c¶< +)ø٩… ٩(-̮̮̃ -̃)۶

dag alone aj choi zk thj add yh 8 choi nak...girlngoc_thixnhockkho 
  • nH0cs0cKq1
   Sổ nhật ký của ٩(-̮̮̃ -̃)۶…¶¬/þ ¢µå z¶< £å c¶< +)ø٩… ٩(-̮̮̃ -̃)۶
   Cách đây 3 năm trước
...::: Có �ôi khi :::...N� nh�,...N�bu�n,...N� m�t,...N�..., nhìu thứ!!!... ...:::Có �ôi khi::: ......N� mong s�m có ai �ó �ếnphá vỡ sự tẻ nhạt nà y.......&tìm thấyN�... ...:::Có �ôi khi::: .......N� 1 mình ........hư�ng �ôi mắt �en tròn v� phía cửa s�......Cao Ngạo& Lạnh Lùng... Nhưng,......chẳng ai biết �ược........nư�c mắt N� �ong �ầy,......trực ch� ch� ��trà o ra.... Nhưng,......Nư�c mắt không th� chảy xu�ng ....vì... bà n tay N� �ãlau �i....:::Có �ôi khi:::...Nụ cư�i là giả tạo....& những gi�t nư�c mắt cũng
0 bình luận, 116 lượt xem0 yêu thích
Các bài trước
Em Yêu Anh Vì â�¦!image cách đây 3 năm trước

  TAGGED
, ,
  Album hình của ٩(-̮̮̃ -̃)۶…¶¬/þ ¢µå z¶< £å c¶< +)ø٩… ٩(-̮̮̃ -̃)۶
Sorry Sorry - super junior

   Lời ra - tiếng vào
bumha
dt* lm' nka e rah~ da' a ya hu' 8 ckui dc hok nek` hjhjhjhj
bumha
hx...ngài mác w' hp bên t.y nka...cko hx cái iu thích nè...rãnh gé blog zen cho zen cái cmt nka...sẵn tay bấm iu thích dùm zen lunz nka...mx hx iu nhìu nè
bumha
Tối ấp áp nha !!Mến thì bấm cho mình cái iu thíc + cmt nha . Mình cho hx cái iu thíc rồi nè .
bumha
nang` add njck nhox dj nak`:nhok_byn_leo
add oi 8 choj nhaz
toi am ap lun nhaz
bumha
nang` add njck nhox dj nak`:nhok_byn_leo
add oi 8 choj nhaz
toi am ap lun nhaz
bumha
hx nha ng`
wa nha wang Y!H 8 choj nhaz
toi am ap nhaz
bumha
hx nha ng`
wa nha wang Y!H 8 choj nhaz
toi am ap nhaz
bumha
Làm qen nhé ngừi ~ ngài duôi luôg ~ sáng zz~ mm~ nữa nè tặng ngừi cái yêu thýc + cmt luôg á ~ rãnh ré qa tặg êu thýc + cmt nhé ngừi c.ơn nhìu lắm
bumha
Làm qen nhé ngừi ~ ngài duôi luôg ~ sáng zz~ mm~ nữa nè tặng ngừi cái yêu thýc + cmt luôg á ~ rãnh ré qa tặg êu thýc + cmt nhé ngừi c.ơn nhìu lắm
bumha
lam het hon
Xem thêm
Xem thêm